Produkty bez recepty | Suplementy diety

Leczenie Alzheimera

Naukowcy na całym świecie podejmują wysiłki, by ulepszać dostępne metody leczenia Alzheimera. Leki, z których możemy korzystać na dzień dzisiejszy nie mogą niestety zapobiec, ani też zatrzymać rozwoju choroby. Dobrą wiadomością jest jednak to, że dzięki nim na jakiś czas możliwe jest spowolnienie nasilania się objawów Alzheimera i polepszanie jakości życia chorych i ich opiekunów.

Z pomocą w chorobie Alzheimera przychodzi nie tylko farmakologia. O tym, jak radzić sobie z niepożądanymi objawami przystosowując odpowiednio otoczenie, plan dnia, czy dietę do potrzeb chorego będziemy pisać w Poradniku Opiekuna. W części poświęconej leczeniu przedstawiamy dostępne w Polsce substancje, które zawierają przepisywane przez lekarzy leki. Łagodzą one przebieg choroby, wpływają na poprawę funkcji poznawczych, w tym pamięci oraz szereg objawów, które są szczególnie uciążliwe dla opiekunów – niejednokrotnie znacznie bardziej niż zaburzenia pamięci.

Leki w początkowej fazie

Rodzaj stosowanej terapii jest uzależniony od stopnia zaawansowania choroby. Aby leczyć łagodne i umiarkowane objawy związane z pamięcią, myśleniem, mową, formułowaniem sądów i z innymi procesami myślowymi przepisuje się leki zawierające substancje o nazwie Donepezil i Rywastygmina.

Zapobiegają rozpadowi acetylocholiny, chemicznego przekaźnika ważnego dla uczenia się i pamięci. Wspiera to komunikację pomiędzy komórkami poprzez utrzymywanie wysokich poziomów acetylocholiny. Opóźniają pogarszanie się objawów przeciętnie od 6 do 12 miesięcy u mniej więcej połowy osób, które je zażywają. Donepezil i Rywastygmina nie mogą odwrócić choroby Alzheimera i nie zatrzymają rozpadu komórek nerwowych. W rezultacie, ich zdolność do poprawy stanu chorego ostatecznie zmniejsza się wraz z postępem choroby.

Substancje te są na ogół dobrze tolerowane. Jeśli pojawiają się skutki uboczne, zazwyczaj zalicza się do nich nudności, wymioty, utrata apetytu i zwiększona częstotliwość wypróżnień. Zaleca się, aby lekarz, który ma doświadczenie w stosowaniu tych leków monitorował zażywających je pacjentów i aby ściśle przestrzegać jego zaleceń.

Leki w fazie zaawansowanej

Memantyna, która jest przepisywana w późniejszych etapach rozwoju choroby Alzheimera poprawia zdolność chorego do wykonywania codziennych czynności, takich jak: zdolność wstawania, mycia się, poruszania, ubierania, czy korzystania z toalety. Dzięki tej substancji chory pozostaje dłużej samodzielny. Memantyna polepsza również pamięć, uwagę, funkcje językowe, zmniejsza nasilenie agresji, pobudzenie.

Substancja ta działa poprzez regulowanie aktywności glutaminianu. Ten neuroprzekaźnik wpływa na ilości wapnia, która dostaje się do komórki nerwowej. Wapń jest w mózgu bardzo pożądany, ponieważ korzystnie oddziałuje na proces gromadzenia informacji. Jednak gdy glutaminian jest nadaktywny, zbyt dużo wapnia, który dostaje się do komórek nerwowych, powoduje zakłócenia w ich działaniu i ich obumieranie. Memantyna pomaga chronić komórki przed nasiloną aktywnością glutaminianu.

Istnieją naukowe dowody na to, że memantyna stosowana w połączeniu z innymi substancjami zatwierdzonymi do leczenia Alzheimera – Donepezil i Rywastygmina – zwiększa również skuteczność terapii w początkowej fazie choroby.

Do niepożądanych skutków ubocznych memantyny należą ból głowy, zatwardzenie, dezorientacja i zawroty głowy.